Ծանօթացէք անոնց, որոնք արդէն միացած են շարժումին

Մասնաւոր շնորհակալութիւններ կը յայտնենք բոլոր մեր նուիրատուներուն եւ գործակիցներուն,

որոնք կ'օժանդակեն մեզի հայկական կրթութեան բարեկարգումի մեր աշխատանքին մէջ:

Elie
Akilian
Carol
Aslanian
Yervant
Demirjian
Edma
Dumanian
Toros & Gacia
Mangassarian