Thank you for submitting the resource!

We will review the submission and contact you in case of any questions.

Failed to save form data

Նորարարներու համար

Կա՞յ որեւէ ուսուցողական ելեկտրոնային նիւթ, որ կը փափաքիք հրապարակել կայքէջին մէջ:

Եթէ ճարտարագիտական ծրագիր մշակող էք, ուսուցիչ, ծնողք կամ սիրողական հետաքրքրութեամբ անձ և գիտէք որեւէ ել-ծրագրի մասին, որ կը փափաքիք ներկայացուած տեսնել ԱՏԼԱՍ կայքէջին մէջ, հաճեցէք ամբողջացնել ներքեւի դիմումնագիրը:

Ձեր Մասին

Նիւթի համառօտ նկարագրութիւն

* Նշեցէք միայն համապատասխանող բաժինները
Ու՞ր կարելի է գտնել առաջարկուած նիւթը
Հաճեցէք տրամադրել բոլոր կայքահասցէնէրը ուրկէ կարելի է ներբեռնել տուեալ նիւթը:
Հաճեցէք կցել լաւորակ տեսանմոյշներ ինչպէս նաեւ եթէ տրամադրելի է համապատասխան խորհրդանշանը որոնք լաւագոյնս կը բնութագրեն առաջարկուած ծրագիրը: