ՀԲԸՄ ԱՏԼԱՍ Ծրագիրը կրթական նորարարական միջոցները հասանելի դարձնող համաշխարհային կեդրոն է: Ծրագրին հիմնական նպատակը Հայ լեզուի, պատմութեան եւ մշակոյթի ուսուցման խթանումն է:

Ելեկտրոնային ուսուցողական միջոցներու կեդրոն

Ելեկտրոնային միջոցներու այս կեդրոնը տեղեկատութեան տարածման եւ խթանումի հարթակ մըն է աշխարհի տարածքին գտնուող հայերու, ինչպէս նաեւ ոչ-հայերու համար: ԱՏԼԱՍ-ը ուղղուած է դպրոցականներու, ուսանողներու, ուսուցիչներու, գիտնականներու, մասնագէտներու, ինչպէս նաեւ շարունակական կրթութեամբ զբաղողներու համար:

Տեղեկատուութեան համացանցային կեդրոն

Տեղեկատուութեան համացանցային այս կեդրոնի ել-նիւթերը եւ ծրագիրները, ել-գիրքերը, լեզուի ուսուցման ել-միջոցներէն մինչեւ երեւակայական շրջապտոյտները, ինչպէս նաեւ ՀԲԸՄ-ի ցանցազրոյցները (Web Talks), նախատեսուած են տարբեր տարիք եւ հետաքրքրութիւններ ունեցող անձերու համար:

ՀԲԸՄ Կրթական Նորարարութիւն

ՀԲԸՄ-ը հաւատարիմ կը մնայ հայկական կրթութիւնը բարելաւելու իր առաքելութեան: Այսօր նոյնքան կարեւոր է թէ ի՞նչ ձեւով կը սորվինք, որքան այն, ինչ կը սորվինք: Նկատի ունենալով որ ճարտարագիտութիւնը աշխարհի տարածքին ներկայիս կարեւոր չափով ընդգրկուած է կրթութեան մէջ, անհրաժեշտ է որ ուսուցման մեթոտները քայլ պահեն ճարտարագիտական մարզի արագ զարգացումներուն հետ: Բնականաբար ուրեմն ԱՏԼԱՍ-ի նման ծրագիրներու ստեղծումը անհրաժեշտ է, հայկական նիւթերու ուսուցումը աւելի ճկուն եւ հետաքրքական դարձնելու համար: