Բուն TV

Videos
Dil:
Արլ
Categories:
Açıklama

Բուն TV-ն առաջին հայկական [գիտա՛-մասնա՛-գիտա՛-կա՛ն] առցանց հեռուստատեսությունն է: Բուն TV-ի առաքելությունն է նպաստել գիտության և արվեստի արտադրանքն օգտագործող հասարակության ձևավորմանը: Ծրագրի նպատակներն են: 

1. Մասնագիտական դիրքորոշումը հանրությանը ներկայացնելը:
2. Գիտությամբ և արվեստով զբաղվող մարդկանց ճանաչելի դարձնելը:
3. Ստեղծել արվեստը, գիտությունը և կրթությունը խրախուսող հարթակներ:
4. Ինտելեկտը որպես հանրային արժեք հանրահռչակելը: