Տես ովքեր են արդեն միացել շարժմանը

Հատուկ շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել մեր գործընկերներին և դոնորներին հայկական

կրթության ապագան վերափոխելու հարցում մեձ աջակցելու համար:

Elie
Akilian
Carol
Aslanian
Yervant
Demirjian
Edma
Dumanian
Toros & Gacia
Mangassarian